Alfred Tennyson despre experienta

Sunt o părticică din tot ce am văzut.


Alfred Tennyson despre glorie

Ades în a insulei noastre istorie
Cărarea datoriei a dus către glorie.