Antoine de Staint-Exupery despre creatie

Zâmbetul de pe chipul unei statui nu-i nici pe departe alcătuit dintr-un amestec de sudoare, de scântei de marmură şi de lovituri cu dalta. Zâmbetul nu ţine de piatră ci de creator. Eliberează omul şi el va crea.


Antoine de Staint-Exupery despre creatie

Orice creaţie adevărată nu este o sentinţă pentru viitor, o căutare a himerei şi utopiei, ci un chip nou desluşit din prezentul care nu este decât o rezervă de materiale otova primite moştenire, şi pentru care tu nu ai nici de ce te bucura nici de ce te plânge, pentru că ele, ca şi tine, există – şi atât tot.


Antoine de Staint-Exupery despre scris

Aşa cum sunt trebuie să fiu căutat în ceea ce scriu, căci ceea ce scriu este rezultatul exact şi chibzuit a ceea ce gândesc şi văd.


Antoine de Staint-Exupery despre literatura

Planul în opera literară face parte din iluziile logicienilor, ale istoricilor şi ale criticilor [...] Planul este consecinţa unei existenţe puternice, nu cauza ei.


Antoine de Staint-Exupery despre scris

Nu trebuie să înveţi să scrii , ci să vezi. Scrisul este o consecinţă.


Antoine de Staint-Exupery despre creatie

A crea nu înseamnă a da o definiţie. M-am exprimat total dacă am scos un sunet şi nu altul. Ori am luat o atitudine şi nu alta.


Antoine de Staint-Exupery despre adevar, viata, ordine

Nu cunosc decât un adevăr, şi anume viaţa, şi nu recunosc decât o singură ordine, şi anume unitatea ce domină tot ce este material [...] Ordinea mea este colaborarea universală a tuturor prin unul, iar ordinea aceasta mă obligă la creaţie permanentă.


Antoine de Staint-Exupery despre creatie

Orice creaţie, pentru a se desăvârşi, trebuie mai întâi să fie afundată în timpul prin care va deveni.


Antoine de Staint-Exupery despre creatie

Cel ce creează nu trebuie supus dorinţelor mulţimii. Deoarece însăşi creaţia lui trebuie să devină dorinţa mulţimii. Mulţimea trebuie să primească spirit şi apoi să schimbe în sentiment ceea ce a primit. Ea nu este decât un pântec. Hrana primită trebuie să fie schimbată de ea în farmec şi lumină.