ARHILOH despre rabdare

Pentru nenorocirile iremediabile zeii au dat ca alinare răbdarea fermă.