Ben Jonson despre frica

Nu este chin mai mare decât să fii sclavul fricii.


BEN JONSON despre prietenie

Adevărata fericire
Nu ţi-o dă roiul de prieteni,
Ci puţinii vrednici şi aleşi.


BEN JONSON despre datorie

Datoriile făcute la tinereţe sunt ruina omului la maturitate.