Benvenuto Cellini despre virtute

În orice parte s-ar învârti roata destinului, virtutea ramâne în picioare.