CHATEAUBRIAND despre dragoste

Dragostea singură face cât toate celelalte virtuţi (la un loc).