CHILON despre noblete

Omul mărinimos nu uită binefacerile pe care le-a primit, dar uită uşor pe cele pe care mâna sa le dăruieşte.


CHILON despre cunoastere

Nimic nu e mai greu decât a te cunoaşte pe tine însuţi; amorul propriu măreşte în faţa ochilor noştri, mai mult decât trebuie, meritul ce avem.