CONSTANTIN TSATSOS despre viata

Cât de multe trebuie să fie satisfacţiile nemărturisite ale vieţii, pentru ca omul să vrea s-o trăiască, în ciuda necazurilor mărturisite!


CONSTANTIN TSATSOS despre stiinta

Ştiinţa ne-o dă contactul cu lucrurile, înţelepciunea ne-o dă distanţa faţă de acestea.


CONSTANTIN TSATSOS despre om

Cât de rar se poate construi o punte de la un om la altul!


CONSTANTIN TSATSOS despre om

Calea teoriei este calea singurătăţii.


CONSTANTIN TSATSOS despre om

Omul trebuie să muncească şi ca unul care nu va muri niciodată, şi ca unul care va muri mâine. El trebuie să proiecteze lucrări care nu încap într-o singură viaţă şi, în acelaşi timp, să le execute cu grabă şi fără răgaz, ca şi cum ar trebui să moară mâine. Să se grăbească a le încheia şi, în acelaşi timp, să nu se teamă să le dea dimensiuni titanice.


CONSTANTIN TSATSOS despre libertate

Libertatea politică, egalitatea, măcar cea a şanselor, şi suveranitatea poporului sunt premise fundamentale pentru orice democraţie, consfinţite şi prin Constituţie. Există însă şi premise pe care nici o Constituţie nu le poate formula, deşi sunt tot atât de necesare, şi, în lipsa lor, nici o democraţie nu se poate menţine. Acestea sunt: moderaţia şi calmul.


CONSTANTIN TSATSOS despre dragoste

Iubim cu mai multă plăcere pe cel căruia îi dăm decât pe cel de la care primim.


CONSTANTIN TSATSOS despre Cultura

Nivelul culturii unui om este direct proporţional cu nivelul de cultivare al limbii sale.


CONSTANTIN TSATSOS despre caracter

Cel ce nu a înţeles cinstea de a nu primi onoruri de la nimeni, cu toate că merită onoruri de la toţi, nu este demn de această cinste.