D. CANTEMIR despre timp

Vremea dascălul şi învăţătorul tuturor este.


D. CANTEMIR despre timp

Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele.


D. CANTEMIR despre timp

Precum se zice, toate vremea lor au
şi fără vreme şi pâinea face greutate stomacului.


D. CANTEMIR despre minciuna

Mincinosul, tatăl minciunii,
Şi minciuna, fata mincinosului este.


D. CANTEMIR despre minciuna

În curata casă a sufletului, poinjina minciunii, a se prinde, loc nu are.


D. CANTEMIR despre minciuna

Rar mincinos nelăudăros şi mai rar falnicul tainic se află.


D. CANTEMIR despre minciuna

Scăpatul la minciună şi lacomul la giuruinţe mari prea lesne inima-şi dau.


D. CANTEMIR despre minciuna

Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează, iar mai pre urmă sufletul îşi ucide.


D. CANTEMIR despre adevar

Mai pre lesne este soarelui răsărit razele luminii de pe faţa pământului a-şi opri, decât adevărul în veci cu minciuna a se acoperi.