Daniel Defoe despre religie

Oriunde Domnul o biserică ridică,
Satana o capelă pe loc îşi înfiripă;
Şi veţi vedea, la o atentă cerce tare,
Mai mulţi enoriaşi acest din urmă are.