EMERSON despre caracter

Puterea caracterului întrece pe cea a inteligenţei.