ESOP despre trufie

Oamenii ce se îmbogăţesc prin mijloace urâte nu trebuie să se înfumureze.


ESOP despre timp

Dacă timpul duce pe cineva la glorie, acela nu trebuie să-şi uite obârşia, căci viaţa noastră este nesigură.


ESOP despre timp

Tot ce se face la timp nepotrivit este vrednic de învinuire.


ESOP despre timp

Timpul risipeşte greutăţile vieţii.


ESOP despre prietenie

Unii duc prietenia până la ospăţ, dar mai departe nu-şi ajută prietenii cu nimic.


ESOP despre prietenie

Trebuie să ne alegem prieteni pe cei care în primejdie pot să ne fie alături.


ESOP despre prietenie

Trebuie să fugim de prietenia acelora care au o fire cu două feţe.


ESOP despre pace

În timp de pace şi tihnă nu trebuie să uităm vremea de izbelişte.


ESOP despre natura

Lucrurile fireşti rămân aşa cum apar la început.