PHOCYLIDES despre moarte

Adu-ţi aminte că eşti muritor.


PHOCYLIDES despre intelepciune

Înţelepciunea orânduieşte muncile plugarului; ea este cea care stăpâneşte cetăţile şi îmblânzeşte mările.


FOCILIDE despre munca

Omule, oricine ai fi, munceşte. Plăteşte-ţi viaţa prin lucru. Leneşul săvârşeşte un furt pe seama societăţii. Hrana noastră să ne-o agonisim noi înşine. Să n-o cumpărăm cu preţul ruşinei. N-ai învăţat vreun meşteşug? Du-te şi sapă în ţarină. Te zbate. Vei găsi totdeauna de lucru. Voieşti să te dăruieşti navigaţiei? Mările îţi sunt deschise. Vrei să te îndeletniceşti cu muncile câmpului? Câmpiile sunt destul de întinse.