GRACIAN despre adevar

Ne trebuie tot atâta iscusinţă să spunem adevărul, cât şi spre a şti să tăcem.


GRACIAN despre adevar

Adevărul soseşte totdeauna cel din urmă, pentru că are drept călăuză timpul.


GRACIAN despre conversatie

Conversaţia să fie uşoară ca haina.


GRACIAN despre conversatie

A vorbi la timp preţuieşte mai mult decât a vorbi elocvent


GRACIAN despre intelepciune

Nu fi subtil, ci înţelept. Cine ştie mai mult decât i se cere seamănă cu vârful prea ascuţit care se rupe uşor. Adevărurile dovedite sunt mai sigure. Este bine să ai minte, dar să nu fii fanfaron.


GRACIAN despre dragoste

Amorul este mai cutezător decât ura.