HERACLIT despre Univers

Toate lucrurile se nasc din contrarii şi toate sunt în curgere ca apa unui râu.


HERACLIT despre Univers

Lumea asta este aceeaşi pentru toate vieţuitoarele, n-a făcut-o vreun zeu sau vreun om, ci era din eternitate, este şi va fi un foc veşnic, care se aprinde şi se stinge după măsură.


HERACLIT despre Univers

Universul este nelimitat şi nu există decât o singură lume.


HERACLIT despre trufie

Înfumurarea-i epilepsie, iar ochiul înşelăciune.


HERACLIT despre timp

Timpul este un copil ce se joacă; domnia lui este domnia unui copil.


HERACLIT despre timp

Nu poţi coborî mereu în acelaşi râu, deoarece acesta primeşte mereu alte ape.


HERACLIT despre suferinta

Boala face plăcută şi bună sănătatea, foamea, saturarea, oboseala, odihna.


HERACLIT despre speranta

Dacă nu speri, nu vei găsi ceea ce-i nesperat; pentru că aşa ceva este de negăsit şi inaccesibil.


HERACLIT despre schimbare

Este unul şi acelaşi lucru în noi: viaţă şi moarte, veghe şi somn, tinereţe şi bătrâneţe. Când unele se schimbă, vin altele, când se schimbă acestea, sosesc celelalte.