HERDER despre cuvinte

Vorba dulce farmecă mai mult chiar decât frumuseţea: aceasta din urmă împodobeşte trupul, iar cea dintâi cucereşte sufletul.


HERDER despre batranete

Bătrâneţea este o frumoasă coroană, ce se găseşte numai pe calea cumpătării, a dreptăţii şi a înţelepciunii.


HERDER despre casatorie

Bărbatul e vinovat de orice greşeală a femeii.


HERDER despre prietenie

Cine primeşte sincer pe prieten, respectuos pe rude, cu politeţe pe femei, cu daruri pe săraci, cu smerenie pe cei mândri, cu sfaturi blânde pe cei rătăciţi, iar pe cei înţelepţi după felul lor de-a fi, acela este un om cu adevărat prietenos.


HERDER despre prietenie

Ca umbra de dimineaţă este prietenia cu cel rău: descreşte cu fiecare ceas. Dar prietenia cu cel bun creşte ca umbrele de seară, până când apune soarele vieţii.