HERODOT despre soarta

Există o roată a rosturilor omeneşti, care, în necontenita-i mişcare, nu lasă pe aceiaşi indivizi să izbândească într-una.


HERODOT despre razboi

Nimeni nu-i atât de fără minte încât să prefere războiul în locul păcii; căci în timp de pace copiii îngroapă pe părinţi, iar în timp de război, părinţii pe copii.


HERODOT despre prudenta

Minunat lucru este prudenţa şi înţeleaptă este prevederea!


HERODOT despre popor

Mulţimea face puterea.


HERODOT despre om

Când totul le merge bine, oamenii nu mai ştiu să se oprească.