ISOCRATE despre intelepciune

Singura avere nepieritoare e înţelepciunea.


ISOCRATE despre familie

Poartă-te cu părinţii tăi, precum ai dori să se poarte şi copiii tăi cu tine.


ISOCRATE despre prietenie

Să nu te grăbeşti a te împrieteni cu cineva; dar dacă te-ai împrietenit, caută să-i rămâi credincios.


ISOCRATE despre prietenie

Aurul îl cercăm în foc, iar pe prieteni în vremi de restrişte.