La Bruyere despre caracter

Un caracter intr-adevar searbad este acela de a nu avea niciun caracter.


La Bruyere despre placere

Placerea cea mai delicata este sa faci placere altuia.


LA BRUYÈRE despre timp

Cei mai mulţi oameni îşi întrebuinţează o parte din viaţă spre a face nefericiţi pe ceilalţi.


LA BRUYÈRE despre conversatie

De multe ori te căieşti, când vorbeşti prea puţin; dar te căieşti şi mai des, când vorbeşti prea mult. Iată o regulă de purtare, pe care o cunoaştem toţi, dar pe care nimeni n-o respectă.


LA BRUYÈRE despre demnitate

Rari sunt bunii glumeţi. Rareori cel ce ne face să râdem, se face şi preţuit de noi, respectat de noi.


LA BRUYÈRE despre intelepciune

Cel ce nu prevede nimic, se înşală adesea; cel ce prevede prea multe e totdeauna nefericit.


LA BRUYÈRE despre moarte

Moartea nu soseşte decât o dată, dar o simţim în multe clipe ale vieţii.


LA BRUYÈRE despre prietenie

În prietenia curată există o gingăşie la care nu pot ajunge cei mediocri.


LA BRUYÈRE despre prietenie

Prietenia se încheagă încet, încet, şi cu timpul, prin îndelungi convorbiri şi legături… Are nevoie de ajutor; piere în lipsă de îngrijire, de încredere, de bunăvoinţă.