LACORDAIRE despre adevar si frumos

Adevărul se opreşte la inteligenţă; frumuseţea pătrunde până la inimă.


LACORDAIRE despre stiinta

Ştiinţa este ochiul care priveşte, cercetează, alcătuieşte, cugetă, aşteaptă, prinde lumina; care adaugă veacurilor trecute greutatea veacurilor noi şi care, sentinelă răbdătoare a timpului, smulge Universului, bucată cu bucată, tainele sale veşnice.


LAMARTINE despre moarte

Este mai greu să aştepţi moartea, decât a o înfrunta.


LACORDAIRE despre dragoste

Dragostea este oceanul, de unde începe şi unde se sfârşesc toate celelalte virtuţi.


LACORDAIRE despre prietenie

Depărtarea este o piatră de încercare pentru adevăratele legături sufleteşti.


LACORDAIRE despre prietenie

Încrederea este cel dintâi element al prieteniei; s-ar putea spune chiar că ea nu e decât tinda, fiindcă jertfa de sine este altarul.


LACORDAIRE despre prietenie

Nimic nu răneşte un prieten ca lipsa de încredere; căci ce este prietenia decât armonia dintre două suflete? Şi unde este armonie fără încredere?


LACORDAIRE despre respect

Omul fără respect cade în grosolănia barbariei; nu preţuieşte demnitatea de „rege al creaţiunii“ care este în el.


LACORDAIRE despre bunatate

În actul bunătăţii, în afară de dăruirea de sine mai este şi un farmec care face şi mai simţită binefacerea; o limpezire, care ne îngăduie să vedem însăşi inima şi s-o iubim; e nu ştiu ce: simplu, dulce, îndatoritor, care atrage pe tot omul şi-l face să aleagă bunătatea în locul geniului.