LAMENNAIS despre prietenie

Singurele lacrimi a căror amărăciune e deplină sunt acele care nu cad pe pieptul nimănui şi pe care nimeni nu le şterge.


LAMENNAIS despre alcoolism

Ştiţi voi ce bea acest om din paharul ce-i tremură în mâini, clătinându-se de beţie? Bea lacrimile, sângele, viaţa femeii sale şi a copiilor săi.