MARCUS AURELIUS despre natura

La fiecare lucru natura a avut în vedere sfârşitul nu mai puţin decât începutul şi dezvoltarea sa.


MARC AURELIU despre adevar

De-aş fi convins de cineva, de mi-ar face dovada că lucrez rău, bucuros mă voi îndrepta, căci caut adevărul.


MARC AURELIU despre infratire

Suntem născuţi pentru a ne ajuta unii pe alţii, precum piciorul, mâinile, pleoapele, dinţii. Deci e împotriva naturii de-a ne face rău unii altora; e ceva vătămător firii noastre de-a avea ură sau scârbă faţă de cineva.


MARC AURELIU despre viata

Viaţa aceasta nu e joc, ci luptă; ori de unde ar veni loviturile, pe neaşteptate, trebuie să le primeşti pregătit şi neclintit.


MARC AURELIU despre viciu

Cine păcătuieşte, păcătuieşte contra sa însuşi: faptele rele săvârşite cad iarăşi pe capul urzitorului lor, fiindcă el devine şi mai rău.


MARC AURELIU despre viciu

Numai viciul aduce cuiva ruşine.


MARC AURELIU despre viciu

E ciudat! Omul se revoltă împotriva răului, pe care-l primeşte din afară, de la alţii, şi pe care nu-l poate înlătura; dar nu se luptă împotriva răului, care zace într-însul, cu toate că este în putinţa lui s-o facă.


MARC AURELIU despre vanitate

Toate se sting repede; trupul la sânul pământului, amintirea în sânul vremii.


MARC AURELIU despre pizma

Precum liliacul pândeşte seara, aşa neprietenul pândeşte ziua izbândei.