Nicolae Iorga despre succes

Sunt succese care te injosesc şi înfrângeri care te înalţă.


N. IORGA despre patrie

Fără patrie nu se poate închipui existenţa de naţiune şi fără naţiune patria e numai un cuvânt deşart.


N. IORGA despre dreptate

În cetatea dreptăţii tale poţi fi ucis; învins însă nu.


N. IORGA despre dreptate

La uşa dreptăţii să păzească mila, dar să nu stea în scaunul de judecată.


N. IORGA despre legi

Datinile sunt drumurile cele mari ale societăţilor; legile sunt doar parapetele de pe margini, care opresc de-a cădea pe cei nedeprinşi şi slabi.


N. IORGA despre noroc

Norocul nu se găseşte bine decât în casa unde se munceşte.


N. IORGA despre noroc

Un noroc prea mare e ca soarele secetei.


N. IORGA despre fericire

Pentru fiecare om este un drum către fericire: acela pe care e chemat să meargă. Cei mulţi nu-l găsesc niciodată, cei cuminţi încearcă până la moarte, numai cei proşti se trântesc la pământ şi plâng că-s nenorociţi.


N. IORGA despre fericire

Cea dintâi condiţie a fericirii e liniştea sufletului. A celei adevărate; cealaltă e beţie şi ameţeală.