POLYBIU despre pace

Pacea cu dreptate şi cu cinste este avutul cel mai frumos şi mai folositor, în schimb pacea cu netrebnicie şi cu laşitate ruşinoasă este tot ce poate fi mai urât şi mai vătămător.


POLYBIU despre pace

Pacea-i un bun pe care cu toţii ne rugăm zeilor să-l dobândim, suferim orice din dorinţa de a avea parte de ea, şi dintre toate lucrurile socotite de oameni bunuri, numai ea are valoare necontestată.