SCHOPENHAUER despre bogatie

Avuţia este ca apa sărată: cu cât se bea, cu atât aţâţă setea.


SCHOPENHAUER despre timp

Dimineaţa este tinereţea zilei; totul e mai proaspăt, mai lesnicios, dimineaţa; ne simţim mai puternici, mai dispuşi, mai stăpâni pe facultăţile noastre. Nu trebuie să scurtăm acest timp, sculându-ne târziu, sau ocupându-ne de fleacuri, sau vorbind nimicuri. Dimineaţa e chintesenţa vieţii. Dimpotrivă, seara este bătrâneţea zilei.


SCHOPENHAUER despre sinceritate

Amicii se pretind sinceri, inamicii sunt într-adevăr.


SCHOPENHAUER despre intelepciune

Om înţelept, desăvârşit, este acela care nu şovăie şi nu se pripeşte niciodată. Ca să străbaţi prin lume este bine să iei cu tine şi o mare doză de prevedere şi iertare. Cu cea dintâi eşti ferit de pagube şi stricăciuni, cu cea din urmă de certuri şi neînţelegeri.


SCHOPENHAUER despre prietenie

Unii oameni se simt atât de jigniţi de-o vorbă, de-o contrazicere, de-un gest, încât nu ni le iartă niciodată şi schimbă prietenia în duşmănie. Asta n-o pot înţelege eu.