SOFOCLE despre viata

Este ruşinos pentru un om curajos să dorească să-şi prelungească viaţa, când nu găseşte nici o uşurare pentru suferinţele sale.


SOFOCLE despre viata

Văd că noi, cât trăim, nu suntem nimic altceva decât nişte fantasme sau vane umbre…


SOFOCLE despre trufie

Trufia îl naşte pe despot.


SOFOCLE despre timp

Timpul în cursa lui imensă descoperă tot ceea ce era ascuns şi acoperă tot ceea ce era descoperit.


SOFOCLE despre timp

Toate la vremea lor.


SOFOCLE despre tacere

Tăcerea este aliata acuzatorului.


SOFOCLE despre stiinta

Ştiinţa-i un lucru dăunător, când nu foloseşte celui ce-o stăpâneşte.


SOFOCLE despre suferinta

Nu adăugaţi suferinţelor voastre un remediu mai rău ca suferinţa.


SOFOCLE despre suferinta

Sclavia este pentru om cea mai mare suferinţă.