THEOCRIT despre saracie

Sărăcia, Diophantos, născoceşte singură meşteşugurile.