THEOFRAST despre timp

Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare e timpul.


THEOFRAST despre prietenie

Prietenia cu cei nevrednici dovedeşte înclinare către stricăciune.


THEOFRAST despre lingusire

Linguşirea este o comportare lipsită de demnitate, de pe urma căreia însă linguşitorul are partea lui de folos.