Thomas Carlyle despre munca

Orice fel de muncă, chiar şi urzitul pânzei, este nobilă. Munca şi numai munca este nobilă… Viaţa în trândăvie nu-i partea omului, aşa cum nu-i nici a zeilor.


Thomas Carlyle despre munca

Munca este marele remediu al tuturor maladiilor şi suferinţelor.


Thomas Carlyle despre datorie

Îndeplineşte-ţi sarcina care-ţi este cea mai apropiată şi pe care o socoteşti ca o datorie! Următoarea îndatorire îţi va fi devenit între timp mai clară.


CARLYLE despre ordine

Acolo e duşmanul tău cel veşnic, unde găseşti neorânduială. Înşfacă-l, învinge-l şi pune rânduială.


CARLYLE despre nedreptate

Numai sentimentul nedreptăţii este nesuferit oricărui om.


CARLYLE despre munca

Un om care ar voi bucuros să muncească, dar nu găseşte nimic de lucru, e cea mai tristă privelişte ce ne-o poate înfăţişa neegalitatea fericirii sub soare.


CARLYLE despre munca

Munceşte, căci în muncă vei găsi adevărata mulţumire.


CARLYLE despre lene

Duşmanul nostru pe lume este prostia. Eu mi-aş permite să adaug: lenea şi minciuna.


Thomas Carlyle despre umor

Umorul adevărat izvorăşte deopotrivă din inimă şi din minte; el nu implică dispreţul şi esenţa lui este iubirea; se manifestă nu prin râs ci prin zâmbetul calm, oare sălăşluieşte mult mai adânc.