TUCIDIDE despre saracie

Sărăcia nu este un motiv de inferioritate în ochii cetăţenilor şi nu împiedică de a se face folositor statului pe oricine este în stare.


TUCIDIDE despre saracie

A mărturisi că eşti sărac nu este o ruşine.


TUCIDIDE despre ratiune

Cu cât cineva este mai ajutat de pasiune, cu atât mai puţin face uz de raţiune.


TUCIDIDE despre prietenie

Noi [atenienii] dobândim prieteni nu primind de la ei binefaceri, ci făcându-le noi binefaceri.


TUCIDIDE despre popor

Mulţimea este judecătorul cel mai bun în chestiunile ce se dezbat în faţa ei.


TUCIDIDE despre popor

Poporul, este statul întreg, pe când aristocraţia este numai o parte.


TUCIDIDE despre patrie

Oricât de bine i-ar merge personal unui om, dacă patria piere, piere şi el împreună cu ea.


TUCIDIDE despre patrie

Adevăratul iubitor de ţară nu este cel care nu atacă patria pierdută pe nedrept, ci acela care cu orice chip, de dorul ei, caută s-o recapete.


TUCIDIDE despre pace

Pace sigură pe multă vreme au numai aceia care, în pregătirile lor, nu încalcă dreptul altuia.