VAUVENARGUES despre egalitate

Nu este exact că egalitatea ar fi o lege a naturii. Natura n-a făcut nimic egal; legea ei suverană este subordonarea şi dependenţa.


VAUVENARGUES despre libertate

Libertatea este imcompatibilă cu slăbiciunea.


VAUVENARGUES despre dreptate

Nu este mare procopseală dacă ai spirit vioi, dar nedrept; un ceasornic este bun nu când merge iute, ci când merge regulat.


VAUVENARGUES despre lege

Cine e mai aspru decât înseşi legile, acela este un tiran.


VAUVENARGUES despre deznadejde

Deznădejdea este nu numai un semn al mizeriei, dar şi al sălbăticiunii.


VAUVENARGUES despre deznadejde

Deznădejdea este cea mai mare rătăcire a noastră.


VAUVENARGUES despre noroc

Pricopselile prea repezi sunt cele mai puţin solide, pentru că rareori ele sunt lucrarea meritului. Fructele coapte, dar muncite, ale prudenţei, sunt totdeauna târzii.


VAUVENARGUES despre bogatie

Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele mari, nici bogăţia nu poate înălţa pe cele josnice.


VAUVENARGUES despre lene

Trândăvia ne oboseşte mai degrabă decât munca.