William Shakespeare despre literatura

Pe timp de iarnă
Mai bună-i o poveste tristă.


William Shakespeare despre arta

Nici marmura, şi nici regeşti morminte
Nu vor trăi cât versu-mi plin de-avânt.


William Shakespeare despre amintire

Amintirea-i al minţii paznic.


William Shakespeare despre prostie

Prostul înţelept se crede şi numai înţeleptul îşi vede prostia.


William Shakespeare despre prostie

Prostia se preumblă de-a lungul şi de-a latul pământului ca soarele; străluce pretutindeni.


William Shakespeare despre adevar

Dar spuneţi-mi, milord, nu-i aşa că adevărul
Supravieţuieşte veacurilor chiar dacă nu stă scris în cărţi?


William Shakespeare despre aparenta si realitate

Glumind, bufonii adesea sunt profeţi.


William Shakespeare despre cunoastere

Dacă a face ar fi tot atât de uşor cum este a şti ce e bine de făcut, atunci capelele ar fi fost catedrale şi bordeiele ar fi, fost palate regeşti.


William Shakespeare despre cunoastere

Orice de ce are un pentru că al lui.