Charles M. Crowe despre Paști

Paştele ne învaţă că viaţa nu trebuie interpretată simplist, doar în termenii unor simple lucruri, ci în termenii idealurilor.Despre

PAGINA AUTORULUI