Cugetări despre Dumnezeu

Sfantul Augustin despre Paști

Iar El s-a îndepărtat din vederea noastră, astfel încât să ne întoarcem către inima noastră şi să-l găsim acolo pe El. Căci El a fost plecat şi, iată, El este aici.


Soren Kierkegaard despre Paști

Hristos nu ne-a mărturisit numai despre viaţa lui, ci şi despre moartea sa.


Harold Rimmer despre Paști

Crucea pe care a fost aşezat Mântuitorul nu a fost un tragic accident în viaţa pământească a Fiului lui Dumnezeu, ci mai curând un punct culminant al unui plan deliberat al consiliilor cereşti înainte de crearea prezentei ordini a Cosmosului.


Peter Marshall despre Paști

Stânca s-a rostogolit de la intrarea în mormânt nu pentru a-i permite lui Hristos să iasă, ci pentru a-i lăsa pe discipoli să intre.


Roy Lessin despre Paști

Diavolul a convins mulţi oameni despre lipsa lor de valoare. Fiecare dintre noi trebuie să facă o pauză şi să îşi aducă aminte de cruce – despre crucea care ne descoperă adevărata noastră valoare – întrucât astfel aflăm preţul pe care Dumnezeu a vrut să îl plătească pentru noi, profunzimea dragostei lui pentru noi şi cât de mult valorăm pentru el.


Robert Anderson despre Paști

Faptul că Iisus din Nazareth a murit pe cruce este un eveniment istoric; faptul că Cel care a murit atfel era fiul lui Dumnezeu este subiectul unei revelaţii.


Phillips Brooks despre Paşti

Credinţa şi speranţa ne spun triumfător că Iisus se va înălţa în ziua de Paşti.


Basil C. Hume despre Paști

Marele dar al Paştelui este speranţa, speranţa creştină care ne face să credem în Dumnezeu, în triumful său final, în bunătatea şi dragostea lui ce nu pot fi atinse de nimic.


Glenn H. Asquith despre Paști

Începând cu Paştele, viaţa trece printr-o înnoire care o face diferită de existenţa ştiută mai înainte; viaţa nu este satisfăcută până când întreaga lume nu reînvie. Disperarea înseamnă moarte, dar ea se ofileşte în minţile oamenilor care cred cu adevărat. Frica este moarte, dar ea nu ne mai invadează clipele senine. Laşitatea este moarte, dar ea încetează a-i cuprinde pe cei care ştiu întru totul ce înseamnă Paştele.


Charles M. Crowe despre Paști

Paştele ne învaţă că viaţa nu trebuie interpretată simplist, doar în termenii unor simple lucruri, ci în termenii idealurilor.