Cugetări despre Economie

Barack Obama despre bogatie

Banii nu sunt singurul raspuns, dar fac diferenta.


A. D. Xenopol despre economie

Banii, acel nerv al tuturor lucrurilor, vor avea totdeauna cea mai puternica inrurire asupra mersului tuturor afacerilor, incat conditia cea dintai a oricarei bune ocarmuiri va fi o inteleapta manuire a finantelor statului.


G. COŞBUC despre economie

Picurii cu strop de strop/ Fac al mărilor potop –
Zilnic câte-un spic adună/Şi-n curând tu ai un snop.


B. SHAW despre economie

Economia este arta de a obţine maximum de la viaţă. Grija de economie este rădăcina tuturor virtuţilor.


H. MARION despre economie

Numai economia dă omului siguranţa pe-a doua zi.


H. MARION despre economie

Economia, dacă n-are nici o pată, e o virtute, o virtute socială îndeosebi; dar este în primul rând şi o virtute individuală. Într-adevăr, acel care economiseşte se lipseşte de una şi de alta, se stăpâneşte, se opreşte în faţa povârnişului plăcerilor fără măsură; face astfel un act de prevedere şi de tărie sufletească.


S. SMILES despre economie

Ar trebui ca întotdeauna să planificăm cheltuielile noastre după veniturile pe care le avem; acest obicei constituie însăşi esenţa cinstei.


S. SMILES despre economie

Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi ca mama libertăţii. Ea este cu totul conservatoare: păstrătoare adică a onestităţii caracterului, a fericirii casnice şi a binelui social. Ea potoleşte frământarea şi aduce mulţumirea; ea face pe oameni prietenii ordinii şi ai siguranţei publice.


S. SMILES despre economie

Economia numai pentru a strânge bani e ceva de dispreţuit, chiar atunci când banii au fost câştigaţi în chip cinstit. A strânge bani numai pentru plăcerea de a fi bogat este semnul caracteristic al unei minţi mărginite şi-al unui suflet mic.


A. SMITH despre economie

Orice risipitor este un vrăjmaş al societăţii; orice om econom este un binefăcător public.