Cugetări despre Sanatate

STOBAIOS despre sanatate

Boala face plăcută sănătatea.


ARISTOTEL despre sanatate

Sănătatea este calitatea cea mai meritorie a corpului.


PLATON despre sanatate

Nu există în viaţă nimic mai bun ca sănătatea.
Sănătatea şi judecata sunt cele două bunuri ale vieţii.


PLATON despre sanatate

Cel ce are trupul bolnav are nevoie de un medic, iar cel ce este bolnav sufleteşte, de un prieten, căci un prieten binevoitor ştie să vindece o durere.


George Bernard Shaw despre sanatate

Foloseşte-ţi sănătatea până la limita ei de-i nevoie. De aceea o ai. Cheltuieşte totul înainte de a muri şi nu trăi mai mult decât ţi-e dat.


George Bernard Shaw despre sanatate

Mens sana in corpore sano este o maximă prostească. Corpul sănătos este produsul unei minţi sănătoase.