Cugetări despre Sfaturi

HERODOT despre sfaturi

Este greu sa gasesti sfatul cel mai bun pentru acela ce-l cere.


HOMER despre sfaturi

E rau sa stai chezas pentru oamenii nemernici.


ESCHIL despre sfaturi

Este usor pentru cel ce nu este cufundat în nenorocire sa dea sfaturi si sa dojeneasca pe cel nenorocit.


Lodovico Ariosto despre sfaturi, rautate

Sfatul celui rau, arareori se pierde.


William Shakespeare despre sfaturi

Sfatul bun ucide mulţi vrăjmaşi.


William Shakespeare despre sfaturi

Povăţuieşte şi-alină suferinţa
Doar omul ce-ncercat n-a fost.


William Shakespeare despre sfaturi

Nu, nu, de când e lumea, toţi dau sfaturi
Celor ce gemi împovăraţi de jale;
Dar omul virtuos şi-ntreg la minte
De dăscălit se lasă când el însuşi
Bea cupa cu amar.


William Shakespeare despre sfaturi

Sfătuitorii buni nu duc lipsă de clienţi.


Philip Dormer Stanhope despre sfaturi

Sfaturile sunt rar binevenite şi cei care au cea mai mare nevoie de ele sunt întotdeauna cei oare le agreează cel mai puţin.