Cugetări despre Viciu

Benjamin Franklin

Este mai uşor să previi obiceiurile proaste, decât să lupţi cu ele mai târziu.

 


FEUCHTERSLEBEN despre viciu

Pe povârnisul viciului aluneci usor si fara sa bagi de seama; pentru a atinge însa culmile perfectiunii, urci încet si întâmpini multe si mari greutati.


B. FRANKLIN despre viciu

Cel dintâi viciu este de-a face datorii, cel de-al doilea, de a minţi. Minciuna încalecă pe datorie.


MONTAIGNE despre viciu si mama

Viciile noastre cele mai mari încep din cea mai fragedă copilărie; aşadar îndrumarea de căpetenie a noastră e în mâinile mamei.


N. IORGA despre viciu

Izvoarele răutăţilor dintr-o ţară sunt cârciumile şi luxul.


AL. FOUILLÉE despre vicii

Luxul, moliciunea şi trândăvia sunt cauze de decadenţă pentru un neam.


N. IORGA despre viciu

Viciile sunt călăii care te omoară încet, ca o sabie neascuţită.


TOLSTOI despre viciu

Orice patimă este, pentru sufletul omenesc, mai întâi ca unul care bate să fie primit, apoi ca oaspe şi, în sfârşit, ca stăpân al casei. Nu deschideţi uşa sufletului unui astfel de musafir.


J. B. SAY despre viciu

Viciul se poate defini astfel: jertfirea viitorului pentru prezent.


SCHILLER despre viciu

Cel ce se biruie pe sine, în slăbiciunea lui, e mai puternic decât acela ce supune o cetate.